– För att inleda ett sådant här försök så krävs det en lokal överenskommelse. Och ingår man i försöket så har vi så att säga veto att gå tillbaka till tarifflöner om man inte vill fortsätta. Där finns också löneskydd så att man inte ska tappa någonting om det avbryts. utan man återgår till tariff enligt bussbranschavtalet i så fall, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Sedan tidigare finns individuella löner för verkstads- och servicepersonal i bussbranschavtalet, men inte för bussförare.
  Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson talar om visst intresse bland bussbolagen för att införa detta även på förarlönerna.
  – Det är en fråga som vi har diskuterat i rätt många avtalsrörelser och det finns ett intresse av att kunna jobba med individuell lönesättning, utan tvekan.

Nyligen tog Kommunal kongressbeslut om en ny lönepolitik, där individuell lön ska finnas kvar som en av tre tänkbara modeller, förutom tarifflöner och lokala befattnings- och yrkesutvecklingssystem. Lenita Granlund tycker inte att avtalet och kongressbeslutet står i strid med varandra.
  – Vi har sagt att varje delegation måste ta ställning till vilket system man vill ha av de här tre modellerna. Nu har trafikdelegationen sagt att vi kan testa en sådan här ordning, utan att för den sakens skull säga att vi frångår tarifferna.
  Är det en eftergift till arbetsgivarna?
  – Ja och nej kan man väl säga. Det här är en fråga som har diskuterats nogsamt i delegationen också. De har varit positiva och sagt att, visst kan vi prova.
  I förhandlingarna med KFS (Kommunala företagens samorganisation) vill Kommunal få bort individuella löner i de kommunala trafikföretagen, blir inte det svårare nu?
  – Nej det kan man inte säga. Överenskommelsen bygger fortfarande på tarifflöner. Vi kan tänka oss göra ett försök under ordnade former utifrån vår lönemodell. Och det är egentligen det vi vill ha in på KFS-området också. Att säkerställa lönesättningen på ett mer tydligt och transparant sätt, säger Lenita Granlund.

Kent-Åke Prim, bussförare i Göteborg, och en av de avtalsdelegerade, framhåller vikten av att överenskommelsen inte står i själva avtalet, utan är en uppgörelse vid sidan av.
  – Jag ser det inte som en eftergift.
  Conny Ilandersson, avtalsdelegerad från avdelning Sydost, säger så här:
  – Det var inte bra. Men å andra sidan äger vi frågan själva. Vi kan säga upp ett sådant försök lokalt om vi vill. Vi är emot individuella löner men ibland får man ta sådana här grejer.