Kommunals avtalsdelegation finns fortfarande på plats i Stockholm, enligt en av de delegerade som KA har pratat med.
  Kommunalarbetaren har sökt företrädare för arbetsgivarsidan, Bussarbetsgivarna, men inte lyckats nå någon.

Parterna har nu på sig till i morgon vid midnatt (natten mot den 29 juni) innan nästa strejkvarsel från Kommunal löses ut.
  Ytterligare cirka 1 400 medlemmar i Stockholm och på vissa flygbussar går ut i strejk om ingen lösning har nåtts.

Samtalen mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna inleddes i måndags (24 juni), en vecka efter det att Kommunal tackade nej till medlarnas slutbud.
  Omkring 1 300 trafikanställda runt om i landet är uttagna i strejk och lockout sen den 19 respektive 24 juni.