– Vi har ett sett att bussförare förväntas vara maskiner. Ett ökat inflytande över arbetstiderna ger scheman för människor i stället, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

Enligt Kommunal ska avtalet ge ”ordning och reda vid entreprenörsbyten” och större inflytande över schemaläggning samt bättre regler kring matrasterna. Anställda i servicehallar och verkstäder som i dag saknar lägstalöner kommer att få det.
En nämnd kommer att övervaka att reglerna kring entreprenadsbyten följs.