Det är 24 forskningsprojekt till forskare verksamma på tio svenska universitet som får dela på de dryga 62 miljonerna från AFA Försäkring. 15 miljoner går till forskning om arbetsmiljö inom vården. Bland annat går tre miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska undersöka hur journaler på nätet påverkar personalens arbetsmiljö. 2,7 miljoner går till ett projekt som ska titta på hur man kan förbättra ergonomin vid ultraljudsundersökningar.

Några andra projekt som får pengar:
  • 3 miljoner går till ett forskningsprojekt som ska mäta hur mycket brandmän, brandinstruktörer och brandutredare utsätts för farliga luftämnen och risken för dem att drabbas av ett trettiotal cancerformer. 
  • Ett projekt får 2,5 miljoner för att undersöka varför man drabbas av ischias, som orsakas av att nervrötter trycks ihop i ländryggen och ger smärta.
  • 2 miljoner går till att undersöka den individuella återhämtningsförmågans roll vid rehabilitering av stressutlöst ohälsa och utmattningssyndrom. Det ska även tas fram en behandlingsmodell med avspännings- och återhämtningsövningar.
  • 3 miljoner kronor anslås för att undersöka vad arbetsgivaren kan göra för att sjukskrivna ska kunna återgå till arbete och vad det kostar.