Från Kommunals förhandlingsledning är det locket på. Avtalssekreterare Lenita Granlund ger inga kommentarer just nu. Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson har inte gått att nå.
  Parterna fortsatte med sina samtal i dag på förmiddagen, klockan tio. Samtidigt är alltså Kommunals avtalsdelegerade runt om i landet på väg till Stockholm.
  De ”sonderande” samtalen mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna har pågått sen i måndags (24 juni).

Konflikten mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna är inne på sin åttonde dag. Omkring 1 300 trafikanställda runt om i landet är uttagna i strejk och lockout. Det råder även nyanställningsblockad inom Bussbranschavtalet och avtal om allmänna anställningsvillkor för Swebus AB.
  Knäckfrågorna är, förutom lönerna, frågan om anställningstrygghet vid upphandlingar samt arbetstidsfrågor.