Arbetsgivartoppen Peter Jeppsson deklarerade en årsinkomst på 2 688 500 kronor för 2011. Det är drygt tre gånger så mycket som Annelie Nordström fick i arvode som förbundsordförande för Kommunal.
  Bussförarna som strejkar har en medellön på 23 600 kronor. Det går nästan tio sådana månadslöner på Peter Jeppssons månadsinkomst som är drygt 224 000 kronor. Topparna på arbetsgivarsidan har också ökat sina inkomster betydligt mer än de krav som facket ställt i förhandlingarna.

Kommunal kräver lönökningar på 1 740 kronor på en treårsperiod. Skulle Kommunal få igenom kravet skulle det innebära lönökningar på cirka 2,5 procent per år. Det kan jämföras med de 15 procent som Bussarbetsgivarnas VD Peter Jeppsson och vice VD samt förhandlingschef Ulrika Egervall ökade sina inkomster med mellan åren 2010 och 2011.
  Det kan också jämföras med Kommunals Annelie Nordström som fick en löneökning på 2,1 procent ifjol. Eller med Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund som fick 5 procents ökning 2012. Hela förbundsstyrelsen fick en ökning med i genomsnitt 2,6 procent.

Fotnot: Peter Jeppsson är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportgruppen, han är också VD för Sveriges Hamnar, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Transportindustriförbundet, Svenska Flygbranschen som ingår i Transportgruppen. Han har ytterligare fem styrelseuppdrag. Den inkomst som registrerats hos Skatteverket är hans samlade förvärvsinkomst, eventuella avdrag eller kapitalinkomster är inte inräknade. Peter Jeppsson vill inte själv uppge sin inkomst för KA.

Så mycket tjänar förhandlarna 

Bussarbetsgivarna:
Peter Jeppsson
Uppdrag:
VD Bussarbetsgivarna och Transportgruppen.
Inkomst: 224 041 kr/mån.
Ökning 2011: 29 200 kr/mån. (15 procent)
Källa: Skatteverket
Ulrika Egervall
Uppdrag: Vice VD och förhandlingschef Bussarbetsgivarna.
Inkomst: 59 400 kr/mån.
Ökning 2011: 7 775 kr/mån. (15 procent) Tillträdde hösten 2011, var tidigare förhandlare inom Transportgruppen.
Källa: Skatteverket

Kommunal:
Annelie Nordström
Uppdrag:
Ordförande
Arvode: 66 925 kr/mån
Ökning 2012: 1 375 kr/mån (2,1 procent).
Källa: Kommunal
Lenita Granlund
Uppdrag: Avtalssekreterare
Arvode: 60 925 kr/mån.
Ökning 2012: 2 900 kr/mån (5 procent).
Källa: Kommunal