Konflikten mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna är nu inne på sin sjunde dag. Omkring 1 300 trafikanställda runt om i landet är uttagna i strejk och lockout. Det råder även nyanställningsblockad inom Bussbranschavtalet och avtal om allmänna anställningsvillkor för Swebus AB.

Har ingen lösning nåtts före lördag, den 29 juni, trappas konflikten upp ytterligare. Till dess är ytterligare cirka 1 400 medlemmar varslade om strejk, i framför allt Stockholm. Även anställda vid FAC Flygbussarna Airport Coaches AB till och från Göteborg, Landvetter och Malmö flygplatser omfattas av varslet.
  Kommunal har även varslat om blockad mot mertid, från den 29 juni.
Bussarbetsgivarna har svarat med lockout från och med den 3 juli. Lockouten omfattar samtliga av dem som Kommunal tar ut i strejk.