Kommunal och motparten Almega Tjänsteföretagen kom strax före midsommar överens om tre nya avtal för banarbetare vid travbanor, trav- och galopptränare och anställda i ridhusföretag.
  Ramen är den samma i alla tre avtalen: 37 månaders avtal och tarifflönerna, som kan jämföras med lägstalöner, höjs med 70 procent av utgående lön. Övriga tillägg inklusive semesterlönegaranti höjs med sammanlagt 6,8 procent under avtalsperioden. I samtliga tre avtal införs också den överenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv har träffat om föräldrapenningstillägg på 10 procent av lönen utöver ersättningen från Försäkringskassan under 6 månader.

Avtalen gäller från 1 juni till och med den 30 juni 2016.
  Löneökningarna är generella utom för banarbetarna vid travbanor där 30 procent av löneökningarna kan fördelas individuellt.

Löneökningar per avtalsår

1 juni 2013: 560 kronor/månad
1 juni 2014: 560 kronor/månad
1 juni 2015: 580 kronor/månad
Tilläggen höjs:
1 juni 2013: 2,2 procent
1 juni 2014: 2,2 procent
1 juni 2015: 2,4 procent