Lägstlönerna höjs i de åtta olika avtalen med samma belopp som löneökningarna för dem med utbildning, medan lägstlönerna för outbildade och de som inte fyllt 19 år höjs med ett lägre värde.
  Liksom på SKL-avtalet har en skrivning ändrats i avtalen ändrats så att det ska bli lättare att komma upp i den högre lägstalönen.

Sammanhängande anställningstid har ersatts av sammanlagd anställningstid av ett år för att kvalificera sig för den högre varianten av lägstalön, förutom utbildningskravet.
  Generellt för de åtta avtalen gäller också att föräldrapenningstillägget från arbetsgivaren på 10 procent utöver föräldrapenningen, förlängs till sex månader, för barn födda i år och framåt.
  Lönerna fördelas individuellt och differentierat i alla avtalen. Det finns inga individgarantier.

Parterna har också enats om fem olika arbetsgrupper:
  • En ska diskutera förutsättningarna för fackligt arbete i bolagen.
  • Den andra arbetsgruppen ska undersöka åtgärder för att underlätta för ungdomar och utlandsfödda att bli anställda.
  • En grupp ska titta på Trygghetsfondens möjligheter att hjälpa till vid omställning.
  • LAS och visstidsanställningar diskuteras i en grupp.
  • En femte grupp tittar på pensionsavsättningar.

Åtta nya KFS-avtal


Avtal för anläggningsarbetare
Avtal för konsult och service
Avtal för parkeringsvakter och
Avtal inom fastighet och näringsliv
Avtalen gäller 1 april 2013-31 mars 2016.
Medellönen på områdena är under 25 000 kronor. Det innebär lägsta genomsnittliga löneökningar i krontal, enligt följande:
• 2013 –550 kronor.
• 2014 – 550 kronor.
• 2015 – 600 kronor.
Lägstalönerna för utbildade höjs med 1 700 kronor under perioden, för dem utan utbildning som fyllt 19 år höjs de lägsta lönerna inte lika mycket, för de som fyllt 18 år är höjningen 90 procent av lägstalönerna för 19 åringar utan utbildning.
Ersättningar för färdtid, ob, jour och förskjuten arbetstids höjs med sammanlagt 6,8 procent under perioden.

Avtal för renhållningsarbetare och
Avtal för VA-arbetare
Avtalen gäller 1 april 2013-31 mars 2016.
Medellönen på områdena är över 25 000 kronor. Det innebär lägsta genomsnittliga löneökningar i procent enligt följande:
• 2013 – 2,1 procent.
• 2014 – 2,3 procent.
• 2015 – 2,4 procent.
Lägstalönerna för utbildade höjs med 1 700 kronor under perioden, för dem utan utbildning som fyllt 19 år höjs de lägsta lönerna inte lika mycket, för de som fyllt 18 år är höjningen 90 procent av lägstalönerna för 19 åringar utan utbildning.
Ersättningar för färdtid, ob, jour och förskjuten arbetstids höjs med sammanlagt 6,8 procent under perioden.

Avtal i energibolag
Avtalet gäller 1 april 2013-31 mars 2016.
Medellönen på området är över 25 000 kronor. Det innebär lägsta genomsnittliga löneökningar i procent enligt följande:
• 2013 2,1 procent
• 2014 – 2 procent
• 2015 – 2,3 procent
OBS Här tillförs en arbetstidsförkortning på 9 timmar i avtalet, som är värd 0,5 procent, därav de lägre löneökningarna.
Lägstlöneökningarna är drygt 1000 kronor sammanlagt under perioden, för de som fyllt 18 år gäller 90 procent av lägstalönen för 19-årongar.
Särskilda ersättningar höjs med 6,3 procent under perioden.

Avtal i utbildningsbolag
OBS det här avtalet gäller i 41 månader från 1 april 2013 till 31 augusti 2016. Sammanlagd löneökning under perioden är 1 940 kronor
Medellönen på området är under 25 000 kronor. Det innebär lägsta genomsnittliga löneökningar i procent enligt följande:
• 2013 – 530 kronor.
• 2014 – 550 kronor.
• 2015 – 620 kronor.
• 2016 – 240 kronor.
Lägstlöneökningen för utbildade är 1940 kronor, för dem som fyllt 19 men saknar utbildning och/eller sammanlagd anställningstid av ett år motsvarar lägstlöneökningen 80 procent av värdet.
Särskilda ersättningar höjs med 6,8 procent under perioden.