Kommunalarbetaren har den 18 juni publicerat uppgifter om Evidensia, om arbetsmiljön där och om att anställda har diskriminerats på grund av graviditet.
  Uppgifterna är grovt oriktiga och har publicerats utan att Kommunalarbetaren har brytt sig om att kontrollera att uppgifterna stämmer.

KA: Vi har tvärtom försökt kontrollera alla uppgifter som går. Jag ger exempel på det vid varje punkt.

Sanningen är följande: Ingen anställd har diskriminerats på grund av graviditet.
  • Ingen anställd har tvingats arbeta efter en viltolycka.

KA: Vi har pratat med ett vittne vid olyckan som även uppger att hon ringde upp Mariette Dahlberg vid tidpunkten för att protestera mot att de anställda tvingades fortsätta sitt arbetspass.

• Ingen anställd har tvingats jobba 14-timmarpass.

KA: Vi har tagit del av scheman (kundernas namn framgår ej) där det framgår att de anställda vid flertal tillfällen jobbat så långa pass.

• Arbetsgivaren har inte vägrat skriva under papper om graviditetspenning för någon anställd. 

KA: Kicki Berg vid Kommunals sektion i Haninge uppger att hon följt med Sara Selin till Försäkringskassan och att hon kan bekräfta att handläggaren då uppgav att Mariette Dahlberg inte velat skriva på.

• Ingen har fått sluta sin anställning på grund av graviditet. Två anställda har haft tidsbegränsade avtal som löpte ut den 31 december. En ville bli ambulansförare istället och en annan förklarade att hon ville säga upp sig. Hon fick jobba kvar om hon ville, men hon valde att sluta frivilligt. Detta finns det vittnen på. En tredje anställd är fortfarande anställd. 

KA: Här står ord mot ord.

• Arbetet för gravida har helt anpassats så att gravida har fått lättare uppgifter på kontoret under sin graviditet. Ingen har tvingats jobba med sånt som de inte klarar av. Det är fullständigt fel.

KA: Här står ord mot ord.

• En anställd har en månad fått jobba cirka 15 timmar övertid. Vid Evidensia följs arbetstidsreglerna.

KA: Vi har tagit del av lönespecifikation sim bekräftar att den anställde arbetat 211 timmar en månad.

En tidigare anmälan från Kommunal till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a mot Evidensia, är återkallad av Kommunal. En dialog pågår med Arbetsmiljöverket som har krävt att vissa arbetsuppgifter ska riskbedömas och handlingsplaner ska finnas vid vinterkräksjuka och när arbetstagare ammar. Detta kommer att ske.

KA: 66a-anmälan drogs tillbaka i måndags, den 17 juni. Det hade vi inte kännedom om. Men enligt utredare Marianne von Döbeln på Arbetsmiljöverket fann de vid inspektion ”en massa brister”. Evidensia kunde visa dokument på att man gjort riskbedömningar för gravida. Men det saknas enligt Arbetsmiljöverket rutiner för dessa riskbedömningar. Det saknas även bland annat rutiner för arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets kritik blir offentlig först om en vecka.
  Skälet enligt Kommunal till att de dragit tillbaka 6:6a:n var att Arbetsmiljöverket hittat så många brister så att verket ville göra en större granskning av företaget. Det kan de inte göra om det ligger en 6:6a.

Ingen utredning mot Evidensia  pågår såvitt känt vid DO.

KA :DO väljer endast att pröva ett fåtal fall. Företaget är DO-anmält.

En facklig förhandling har genomförts med Kommunal där Evidensia har tillbakavisat alla påståenden om diskriminering. Kommunal har inte gått vidare med en enda fråga till Arbetsdomstolen utan har lagt ned alla sina krav på företaget.

KA: Vi har sökt ombudsmannen men ej fått tag i honom nu för att kunnat bekräfta dessa uppgifter från Mariette Dahlberg.

Mariette Dahlberg,
verksamhetsledare
(svar i fet stil från Helena Gunnarsson, reporter på KA)