Han lyfter fram frågan om övertagande av personal efter upphandling:
  – År 2016 ska vi ut på anbud, det är några kvar, men det är aktuellt. Förberedelsearbetet drar i gång snart. Den frågan är viktig.

 Albert Wiklund, ombud kongressen 2013.Albert Wiklund.
Foto: Björn Svensson

Också rastfrågan är viktig för förarna på Nobina i Umeå. Efter fem timmar bakom ratten har förarna rätt till minst 30 minuters paus. Albert Wiklund vittnar om så tajta scheman att arbetsgivaren inte kan lägga ut så korta raster, eftersom man helt enkelt inte hinner in till den tid rasten egentligen ska börja.
  – Man ska hinna äta, man ska hinna gå på toaletten och samtidigt också få en återhämtningsperiod. Det är ett stressigt arbete när man jobbar, då ska man inte behöva stressa i sig maten också.

Trots detta förekommer raster ner på 34 minuter i stadstrafiken i Umeå, något Kommunal vill ha upp till 45 minuter i den pågående konflikten.