Höjningen av lägstlönerna i avtalet som gäller från 1 juni, motsvarar på decimalen de 6,8 procenten.
  Enligt Vårdföretagarnas pressmeddelande höjs lägstlönerna med 1160 kronor, vilket vi skrev i vår första version men den siffran stämmer alltså inte. 1 118 ska det vara.
  Det kan uppfattas som att ni säljer ut lägstlönerna, hur ser du på det?
  – Nej vi säljer inte ut några lägstlöner, vi har höjt dem med ramen på 6,8 procent, säger Britt-Marie Höglund.
  Det finns ingen individgaranti, vilket innebär att lönerna fördelas lokalt och individuellt.

Löneökningarna motsvarar de Kommunal har fått i övriga avtal. Men för assistenterna med medellöner på cirka 20 000 kronor går löneökningen långt över det så kallade märket på 6,8 procent. 1 700 innebär omräknat i procent 8,5 procent. Något som arbetsgivarna, säger sig få igen få igen på andra ställen i avtalet.
  – Vi har förlängt avtalsperioden till 37 månader, och fått en lägre höjning av lägstalönerna som betyder mycket för företagen, säger Vårdföretagarnas förhandlingschef Johan Mann.

Förutom löneökningen är Kommunal främst nöjda med två saker, enligt Britt-Marie Höglund.
  • Avdrag för karensdag kan nu göras på högst 8 timmar. Tidigare kunde pass på 13-14 timmar bli väldigt kostsamt för den som blir sjuk.
  • Parterna ansluter sig till uppgörelsen om föräldraförsäkringen som LO och Svenskt Näringsliv har träffat. Det innebär att assistenterna på avtalet får tillägg på föräldrapenningen i sex månader. Tidigare fanns inget föräldrapenningstillägg över huvud taget.
  Däremot fick Kommunal inte i genom någon förändring vad gäller uppsägningstiden, som man ville förlänga till en månad för alla anställningsformer på avtalet.

När det gäller jouren har det skrivits in i avtalet att när företagen vill lägga ut mer jourtid på assistenterna regelbundet ska det en lokal uppgörelse om utökad sysselsättningsgrad om assistenten så önskar.
  – Man ska då beakta assistenternas hälsa och familjesituation. Vi har fått små grindar runt det här med jour i stället för fritt fram som det var tidigare, säger Britt-Marie Höglund.
  Även arbetsgivarsidan är nöjda med just den här skrivningen
  – Det betyder ganska mycket för branschen, säger Johan Mann.
  På pluskontot räknar Vårdföretagarna också att vare sig beredskapsersättning eller restidsersättning höjs över huvud taget samt att höjningarna av ob-tillägg och jour görs först den 1 september varje avtalsår, enligt Johan Mann.
  – Även om de är nivåhöjande så har det ett värde för företagen.

Avtalet berör omkring 40 000 personliga assistenter, varav 7 000 ungefär är Kommunals medlemmar, enligt uppgifter från Vårdföretagarna respektive Kommunal.
  Innan de nya lönerna betalas ut ska det ske lokala förhandlingar.
  – Det finns viss risk att de inte är klara förrän efter sommaren. Det beror på hur parterna lokalt har det, säger Johan Mann.

Löneökningar per år

Avtalet gäller från den 1 juni i år till och med den 30 juni 2016.
Så här fördelar sig löneökningar och lägstlönehöjningar per avtalsår:
2013: Löneökning med i genomsnitt 500 kronor. Lägstlönen höjs med 329 kronor till 16 773 kronor.
2014: Löneökning med i genomsnitt 570 kronor. Lägstlönen höjs med 378 kronor till 17 151 kronor.
2015: Löneökning med i genomsnitt 630 kronor. Lägstlönen höjs med 411 kronor till 176 562 kronor.