Den stora förändringen i avtalet, jämfört med tidigare, är att så kallad förmånsbestämd pension försvinner för alla födda 1986 eller senare med inkomster över 35 000 kronor i månaden. I stället ska avtalspensionen vara avgiftsbaserad, precis som det är för dem med lägre inkomster än 35 000/månad.
  – Så har det varit för de allra flesta sen 1998, säger Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård.

Avgiftsbestämd pension innebär att storleken på den slutliga pensionen beror på hur väl inbetalningarna förvaltats fram till pensionen.
  För äldre medlemmar med de höga inkomstnivåerna, finns det förmånsbaserade systemet kvar, det innebär att man utlovas en viss procent på lönen i pension när det är dags.
  En annan nyhet är att 21-årsgränsen för intjänande slopas. Alla inkomster, även i unga år upp till 18 000 kronor på ett år, räknas.
  – Minsta lilla sommarjobb räknas med, säger Anne-Maria Carlsgård.
  Den som inte kommer upp i de 18 000 kronorna får i stället pensionsavgiften utbetald på lönen.

Ytterligare en förändring är att liksom andra typer av ledigheter så blir ledighet med graviditetspenning pensionsgrundande.
  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sade upp avtalet i höstas, på grund av kostnadsskäl.
  Betyder det här att ni inte behöver prata pensioner med SKL på ett tag?
  – Jag hoppas det. Pensionsavtal behöver gälla för lång tid för att de ska vara bra, säger Anne Maria Carlsgård.
  Dessutom införs en så kallad tryggande inbetalning för Pactaföretagen. Det betyder att de anställda garanteras pensionsinbetalningar även när ett företag går i konkurs eller liknande.

Pensionsavtal

• Avtalet heter AKAP-KL
• Avgiften är 4,5 procent under taket på 7,5 inkomstbasbelopp (424 500 kr/år) och på 30 procent för inkomster där utöver.
• Det redan existerande avtalet KAP-KL gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 enbart för födda 1985 och tidigare.
• Mer information finns på SKL:s hemsida: www.skl.se