Lägstlönerna höjs med ett lägre belopp, totalt 1 118 kronor under perioden.
  Vilka eventuella villkorsförändringar parterna har kommit överens om framgår inte av pressmeddelandet.

Kommunalarbetaren återkommer med mer information senare i eftermiddag.

Fotnot: I en tidigare version av texten angavs en felaktig siffra för höjningen av lägstlönerna, den är rättad nu.