– Vi ser att vi har ett ansvar. De anställda är många med invandrarbakgrund som inte vet vad de har för rättigheter och glada för att de har ett jobb, säger Elisabet Sundelin, stabschef ansvarig för upphandling och uppföljning.
  Solna ser det som en del av uppföljningen av avtalen med de privata vårdföretagen. Men att kontrollera att andra arbetsgivare följer arbetstidslagstiftningen är inte okontroversiellt.
  – Vi har fått lite kritik från andra kommuner, berättar Elisabet Sundelin.
  Varför då?
  – De tycker att det där behöver ni väl inte följa upp. Det har varit brukarperspektivet som varit i fokus. Så har jag också resonerat för vi har inte haft behovet av att kolla det här när vi bara haft stora etablerade vårdföretag med kollektivavtal. Nu är det många små som inte har samma ordning.

Det var av en slump som en kvalitetsutvecklare på kommunen upptäckte att ett av de privata hemtjänstföretagen hade låtit en anställd jobba i 30 dagar i sträck. Kommunen gör kontroller i tidmätningssystemet Pholicare för att se att de privata företagen på rätt sätt registrerar vilket som jobb utförs.
  – Vi kontaktade företaget och då rättade dom till det, säger Eva Wallin.
  På ett år har ett tiotal företag fastnat i kontrollen. Inget har fått sitt avtal hävt. Enligt Eva Wallin räcker det med en tillsägning för att det inte ska ske igen. Fallen har också minskat.
  Hur vet ni att de inte istället jobbat mindre än de debiterat för?
  – Det finns ett tak i ersättningssystemet, en maxtid för utförandet av insatserna. Om de överskrider den betalar vi inte för det som överskrider taket.

Solna var tidigt ute med att använda tidmätningssystemet Mobipen, som nu bytt namn till Phoniro Care. Det har kritiserats av facket för att stärka arbetsgivarens kontroll av de anställda och öka stressen på jobbet. På Kommunals sektion i Solna är man försiktigt positiv till det nya användningsområdet. Men någon information om att kommunen upptäckt företag som brutit mot arbetstidslagstiftningen, har man inte fått.
  – Vi har tagit ansvar själva. Men vi ska sätta oss med Kommunal och diskutera det här, det är bra om vi är starka tillsammans, säger Elisabet Sundelin.

Solna kommun kollar inte om företagen struntar i att betala de anställda för tiden de åker mellan brukarna, förflyttningstider.
  – Men jag har hört att det förekommer och jag har det på vår lista över saker som vi vill titta på, säger Elisabet Sundelin.
  Om ni upptäckte att ett av de företag ni har avtal med inte betalar de anställda för hela arbetstiden, vad skulle hända då?
  – Då skulle jag ringa upp chefen, så vill vi inte ha det.
  Elisabet Sundelin och Eva Wallin är noga med att påpeka att skälet till att företag fastnat i kontrollerna kan varar okunskap eller omtanke om kunderna.
  – De små företagen är väldigt måna om att ha en bra personalkontinuitet, säger Eva Wallin.

I några fall är det misstag i registreringen som ligger bakom. En majoritet av de företag som fått anmärkningar hade kunder som vårdades av familjemedlemmar anställda i det privata hemtjänstföretaget.