Kommunalarbetaren berättade i förra numret hur företag som har avtal med olika Stockholmskommuner lönedumpar de anställda (se länk till höger). Arbetsgivaren betalar inte för restiden mellan kunderna och anställda tvingas jobba långa arbetspass. KA har gjort en enkät bland de 23 kommuner i Stockholms län som har privat hemtjänst inom Lov, lagen om valfrihet i äldreomsorgen.

En majoritet, 16 kommuner, kräver att företagen ska följa svensk arbetsrättslagstiftning. Men när vårdföretagen väl släppts in på marknaden görs få kontroller för att se om arbetsgivaren lever upp till sitt löfte.
  Täby är en av de tio kommuner som inte gör några kontroller alls av de anställdas arbetsvillkor. Ändå ställer kommunen krav på att de privata hemtjänstföretagen ska följa svensk arbetsrättslagstiftning. Enligt Susanne Rading, avdelningschef för äldreenheten, försvåras kontrollen av att företagen har kunder i olika kommuner.
  – Vi vill ta större ansvar för att se till att företagen har schysta arbetsvillkor. Men för att kunna jämföra scheman och hur mycket de anställda arbetar måste vi få ett samarbete med andra kommuner. Vi har framfört det till Sveriges Kommuner och Landsting, men inte fått något riktigt gehör. 

Vanligast är att kommunerna enbart kollar andel fast anställda. Samtliga kommuner kollar däremot minst en gång per år om företagen betalar in skatt och arbetsgivaravgifter.
  Oanmälda besök i företagen är också mycket ovanligt. Stockholm stad är ett undantag som besöker företag minst tre gånger per år och genom stickprovskontroller kollar scheman och förflyttningstider.
  – Vi har till exempel sett att företag inte lagt in någon lunchtid för personalen. Det blev de tvungna att åtgärda, berättar Christina Österling på äldreförvaltningens avdelning för upphandling och utveckling.

Kommunerna är beställare av den hemtjänst privata företag levererar men har inget formellt arbetsgivaransvar för de privatanställda. Samtidigt betalar kommunerna ut stora summor skattemedel till företagen. Vallentuna betalade till exempel förra året ut drygt 5 miljoner kronor till de fem småföretag som 2012 hade hemtjänstkunder i kommunen.
  Spelar det då ingen roll om de sköter sig som arbetsgivare? Nej, inte enligt Helena Åhman, tillförordnad socialchef i Vallentuna.
  – De ska sköta sig som utför­are av tjänster så att våra bruk­are får en god och säker vård, säger hon.

Reseach: Pernilla Josefsson

Så kontrolleras hemtjänstföretagen av kommunerna 

De kollar…
… anställdas scheman: Stockholm, Sollentuna (men ej i syfte att kolla arbetsvillkor), Tyresö, Solna
… att de anställda får betalt för förflyttningstider: Stockholm.
… andel fast anställda: Södertälje, Nacka Huddinge, Stockholm, Lidingö, Upplands Väsby, Tyresö, Ekerö, Österåker, Norrtälje.
10 kommuner kontrollerar inte alls de anställdas arbetsvillkor när företaget väl är verksamt:
Vallentuna, Salem, Täby, Nykvarn, Värmdö, Sollentuna, Haninge, Järfälla, Sundbyberg, Upplands-Bro. Av dessa är det sju som kräver att företagen följer arbetsrättslagstiftningen.
FOTNOT: Några kommuner har svarat att de kontrollerar andra faktorer som rör de anställdas arbetsvillkor. De har nämnt bland annat utbildningsnivå och kompetensutveckling. Dessa räknar vi inte som arbetsvillkor.
16 Kommuner kräver att företagen följer arbetsrättslagstiftningen:
Södertälje, Nacka, Stockholm, Haninge, Solna, Norrtälje, Järfälla, Lidingö, Sundbyberg, Salem, Sollentuna, Täby, Tyresö, Ekerö, Nykvarn, Upplands-Bro.
FOTNOT: Tyresö har inte infört LOV inom hemtjänsten, men har en kundvalsmodell med hemtjänstutförare som påminner om LOV.

Privat hemtjänst för miljarder

• 2,3 miljarder kronor. Så mycket betalade kommunerna i Stockholms län under 2012 till privata hemtjänstföretag. Siffran bygger på uppgifter från kommunerna.
• 270 privata hemtjänstföretag finns i länet.
• De ger 19 794 personer hemtjänst.
• 40 procent av dem har kollektivavtal med Kommunal.

Så gjorde vi enkäten

24 av 26 Stockholmskommuner har infört fritt val i hemtjänsten (LOV). Vaxholm har endast privatiserat serviceinsatser inom LOV, inte omvårdnad och ingår därför inte i vår granskning.
21 svarade på KA:s enkät. (Danderyd och Nynäshamn uteblev)
(Upplands-Bro hade de första företagen i drift februari 2013. Nykvarn har endast ett företag inom LOV som godkändes 2012.)