– Det var så att när det gällde pengarna så låg budet på mer än de här 6,8 procent som var märket. Det fanns ett behov av att vi skulle få nånting tillbaka för att man skulle kunna räkna det som att det var på märket, säger Peter Jeppsson.
  Han säger samtidigt att medlarbudet var på 1 700 kronor. Kommunal menar att märket för trafikpersonalens del innebär krontalspåslag på 1 740 kronor räknat på heltid och tre år.

Men för att Bussarbetsgivarna skulle acceptera ens 1 700 kronor innehöll medlarnas bud försämringar i arbetsvillkoren för personalen.
  – Då hade man lagt in förändringar till exempel beträffande uppräkningen när det gäller delade pass, som kunde betraktas som motvaluta för vår del.
  Vad var det ni skulle få igenom där?
  – Där pratade man om att det inte skulle ske uppräkning av rasten när det gäller delade pass. Bara rasten, resten av tiden skulle även i fortsättningen räknas upp.
  – Sen fanns det en skrivning om beräkningsperioden för övertid när det gäller visstidsanställda, som vi skulle ha lite nytta av.
  Vad handlade det om där?
  – Att man förlängde beräkningsperioden som man kan genomsnittsberäkna arbetstiden på innan man får övertidsersättning. Den skulle man öka till två månader, som det redan är för fast anställda.
  Nu blev det inget avtal, vad tror du kommer att hända nu?
  – Nu vet vi väl ganska säkert vad som kommer att hända. Det kommer bli strejk på onsdag.
  Det är inget som talar för att parterna kommer att upprätthålla nån slags kontakt före dess?
  – Vi finns tillgängliga om Kommunal vill kontakta oss. Absolut. Men vi har inte för avsikt att kontakta dem.