Sten Nordin (M).Sten Nordin.
Foto: Charlie Bennet

Avknoppningarna som skett i Stockholm har kritiserats hårt. Det handlar om att verksamheter som vårdcentraler och förskolor slumpats bort till underpris till personalen sedan den borgerliga alliansen fick makten 2006.
  Enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort såldes till exempel flera verksamheter under 2008 för 3,4 miljoner kronor, samtidigt som en expert inom värdering menade att värdet borde hamnat på runt 82 miljoner kronor.

Sten Nordin (M) som styr i Stockholm sedan 2008 förklarade i Sveriges radios ”Lördagsintervju” i helgen att det är svårt att hitta värderingsmodeller som fungerar bra.
  – Då är det lika bra att vi sätter stopp eftersom det inte går att skapa en trovärdig modell. Det finns andra sätt att uppnå valfrihet på, säger han till Dagens Nyheter.

Efter att Sten Nordin sagt att det är slut med avknoppningarna har moderaternas partisekreterare Kent Persson meddelat TT att det ska vara partiets ”grundpolicy” i alla landets kommuner inför valet 2014.
  Enligt kommunallagen får avknoppning inte göras så att enskilda näringsidkare gynnas.