I rapporten ”Sommarjobb” konstaterar LO att antalet jobb för unga är betydligt färre än antalet unga inskrivna på arbetsförmedlingen. I april var 89 000 unga mellan 18 och 24 år inskrivna där, medan antalet sommarjobb var knappt 55 000. Räknat på alla unga mellan 15 och 24 år finns det bara 4,4 sommarjobb per 100 unga, enligt LO.
  ”Att garantera alla 17-åringar i hemkommunen ett sommarjobb är en enkel, konkret och lönsam investering för att förbättra ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden efter gymnasieutbildningen”, skriver rapportförfattarna.

De i särklass vanligaste sommarjobben inför sommaren 2013 är arbeten inom vård och omsorg. Hela 46,8 procent av de anmälda jobben till arbetsförmedlingen är inom denna sektor.