Arbetsgivaren på Skånes universitetssjukhus har stor brist på personal nu under sommaren. Man är sämre förbered än någonsin. Nu agerar man i panik. Man slår samman avdelningar vilket skapar oreda. Sommarvikarier som inte är van vid rutiner och hur verksamheten brukar skötas kommer samtidigt in på arbetsplatserna. Resultatet blir bristande arbetsmiljö och en bristande patientsäkerhet. 

Kommunal har upprepade gånger under hösten och våren påtalat att anställningsstoppet och nedskärningarna har lett till att arbetsmiljön blivit allt sämre ute i verksamheterna. Det saknas folk för driva verksamheten eftersom man fortsätter att säga upp fler och fler. Bristen på framförhållning skapar allt större problem. Under sommaren vet vi att det alltid är viktigt med god framhållning. Ändå agerar arbetsgivaren på ett sätt som uppenbart leder till ännu mer stress och sämre arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har tidigare aviserat att man bara erbjuder sjuksköterskor extra ersättning om de går in under sommaren. Nu har man backat för kritiken och utvidgat det att även gälla undersköterskor. Man säger att det bemanningsbehov som därefter återstår måste lösas med beordring av övertid eller förskjuten semester. Det saknas enligt arbetsgivaren folk på 80 arbetsplatser på sjukhuset!

Det är ansvarslöst när arbetsgivaren nu går in och försöker förmå personal som redan går på knäna att avstå från sin välbehövda sommarsemester. Den som har jobbat ett år har både rätt till och behov av fyra veckors sommarsemester för att orka med ett år till. Arbetsgivaren har också sagt att man under sommaren kommer ta in 35 ungdomar som har anställts på sjukhuset som ”servicemedarbetare”. Kommunal har förklarat sig oenig med arbetsgivaren angående detta eftersom det sedan i höstas dragits ner med över 600 anställda på sjukhuset. Luckorna under sommaren kan inte ersättas av outbildade! Det är en rättvisefråga men också en fråga om patientsäkerhet och respekt för vår yrkeskompetens. Det riskerar också leda till ännu mer mera jobb eftersom de s.k. ”servicemedarbetarna” har rätt till en bra handledning. Vem ska ge dem det? Sommarvikarierna som också är nya?

Den styrande borgerliga och miljöpartistiska femklövern i Region Skåne måste nu ta ansvar. Det här är en konsekvens av anställningsstoppet och att det dragits ner med 600 medarbetare. Under hösten har arbetsgivarens sagt att minst lika många till skall bort. Situationen på SUS har gått från kris till kaos! De styrande i Region Skåne borde fundera på vem som vill jobba kvar i en verksamhet som ständigt präglas av stress och oro.

Susanna Åsvik,
huvudskyddsombud SUS Malmö
Kommunal Skåne, sektion 39