– Det är vårt avtalsområde. Men det här har arbetsgivaren ensidigt bestämt, säger Anne-Catherine Flodén, vice ordförande och huvudskyddsombud vid Kommunals sektion på sjukhuset i Skövde.

Bakgrunden är ett samarbete mellan försvarsmakten i Skarborg, näringsliv, kommuner och landsting i regionen. Vid Skaraborgs sjukhus nappade man på idén och har redan satt 5-7 personer i utbildning och de kommer i sommar täcka upp för den ordinarie ambulanspersonalen.
  – Man tänker sig att man ska ta in militärer med gedigen sjukvårdsbakgrund, säger de. Men det är inget vi är positiva till. Det är klart att våra ambulansförare är glada att de får semester men de gillar inte heller det här, säger Anne-Catherine Flodén.
  Enligt protokollet från en samverkansinformation i våras är det dessutom tänkt att soldaterna efter sommaren också ska fungera som timvikarier.

Det finns inga arbetsrättsliga hinder, personalbristen är dokumenterad. Det finns ingen som kan hävda företrädesrätt. Kommunal är framför allt kritiska till bristen på planering och framförhållning. För några år sedan sades alla sjukvårdsbiträden upp och det heter att den lägsta kompetensen på sjukhuset ska vara undersköterska, förklarar Kommunals Anne-Catherine Flodén.
  – Arbetsgivaren säger att det inte finns någon ambulansutbildning i regionen, men hade de bara efterfrågat en sådan utbildning så hade det funnits en.
  Soldaternas yrkestitel blir tekniska assistenter, en yrkestitel som finns på Visions avtalsområde i vissa kommuner.
  – Men i hälso- och sjukvården finns det inget som heter teknisk assistent.

Enligt den information Kommunal har fått, ska soldaterna fortsätta att vara anställda av försvarsmakten.
  Kommunals sektion vid sjukhuset funderar på att kotakta förbundet centralt för att få hjälp i frågan.
  Kommunalarbetaren har sökt HR-strateg Inger Levin, vid Skaraborgs sjukhus, för att få sjukhusets syn på frågan, men hon har inte gått att nå. Informationschef Michael Malmborg bekräftar att man ska ta in soldater som ambulansförare.