Lönekraven är samma som dem förbundet fört fram på andra områden:
• Löneökningar med 1740 kronor på 3 år.
• Höjning av lägstalönerna motsvarande löneökningarna.
Utöver detta kräver Kommunal:
• Att alla assistenter ska få månadslön.
• Att enskilda överenskommelser, om till exempel arbetstid, försvinner. Förra året fick Kommunal igenom i avtalet med Vårdföretagarna att enskilda överenskommelser är uppsägningsbara.
• Begränsningar av jourtid.
• Att karensavdrag vid sjukdom ska beräknas på högst 8 timmar.
Cirka 650 medlemmar berörs av förhandlingarna.