Morteza Sadeghi.

– Det är inte ett demokratiskt val. Första villkoret för att bli godkänd för att få ställa upp är att man tror på den andlige ledaren ayatolla Khamenei, så det är inget riktigt val. Det handlar om ett spel för omvärlden och till viss del också för befolkningen i Iran. Över 600 personer ville ställa upp, men Väktarrådet har diskvalificerat alla utom sju kandidater som återstår.

Vad säger du om de kandidater som befolkningen har att välja mellan?
   – De är alla en del av den sittande regimen och kommer inte att arbeta för någon demokratisering. En har varit utrikesminister, andra har arbetat inom militären.

Skiljer kandidaterna sig åt?
   – Jag har sett debatter och diskussioner som sänts i tv och där försöker de mest ”avslöja” varandra. Det finns inget som liknar ett program för vad de vill göra i framtiden. De ekonomiska förhållandena har försämrats i Iran så det finns väldigt mycket som de skulle behöva ha ett program för.

Många fackföreningsledare sitter fängslade. Hur skulle du beskriva situationen för vanliga arbetare i Iran?
   – Arbetarna har det jättesvårt. Ekonomin har blivit sämre för både arbetarklass och medelklass och levnadsstandarden har sjunkit. Förr såg man inte så många gatubarn eller barn som arbetade för att hjälpa till att försörja familjen, men det har blivit mer utbrett. Att organisera sig är i princip omöjligt och många arbetare får vänta på sina löner i flera månader på grund av den ekonomiska krisen.

Hur mår oppositionen, gör de demokratiska krafterna några framsteg?

   – Det är svårt att se några framsteg. I Iran har du inte rätt att vara oliktänkande, är du det riskerar du att hamna i fängelse eller ännu värre avrättas. De protester vi såg vid massdemonstrationerna efter förra valet 2009 känns tyvärr ganska avlägsna idag.

Påverkas förhållandena av valrörelsen och att det snart är val?

   – Enligt Amnesty International har avrättningarna ökat den senaste tiden. Syftet är att avskräcka befolkningen från att protestera mot regimen.