Däremot ingriper inte Arbetsmiljöverket mot företagets krav om att skyddsombuden ska skriva på en sekretessförbindelse, för att få ut uppgifter om företagshälsovården. Något som Kommunalarbetaren (den 11 juni) och andra medier har uppmärksammat.
   Det är en fråga som Arbetsmiljöverket inte kan driva, var det svar man fick. Skyddsombuden får i stället vända sig till Kommunal för att den vägen driva frågan i en eventuell tvisteförhandling.
   – Jag har inte hunnit fundera på om vi ska vända oss till Kommunal, och jag vet inte om vi kommer att skriva på det här papperet, säger Camilla Ingman.

Enligt trafikchef Lennart Skoog är detta en policy som företaget har.
   – Ska man ta del av riskmaterial får man skriva på en sekretessförbindelse, säger han.

Men varför? Skyddsombud är redan bundna av tystnadsplikt till viss del, enligt arbetsmiljölagen.
– Det har jag ingen kommentar till

När det gäller skyddsombudens andra krav, att företaget måste se över körscheman, de i många fall långa passen och de tajta körtiderna, gick Arbetsmiljöverket på deras linje. Nu har Nobina ett par veckor på sig att tillsammans med skyddsombuden göra en risk- och konsekvensanalys av hur förarnas arbetsförhållanden påverkas av sommarens och höstens scheman.
   – Vi kommer självklart att rätta in oss efter beslutet, säger Lennart Skoog, vid Nobina.

Varför krävs det att Arbetsmiljöverket går in och påpekar detta, borde ni inte ha gjort en sådan analys innan?
   – Den frågan kan jag inte svara på. Det har man inte gjort någonstans i branschen vad jag vet.

Blir det förändringar av scheman och tider?
   – Vi får upprätta en handlingsplan utifrån det vi hittar i analysen. Sen får vi vidta lämpliga åtgärder och komma till rätta med problemen naturligtvis.

Bussföraren och skyddsombudet Camilla Ingman säger att tiden för återhämtning är minimal som det ser ut nu.
   – Man blir trött helt enkelt. Tajta körtider gör att vi måste korta rasterna.