Baracklistan toppas av Uppsala, där 74 procent av alla nytillkomna förskolor på 2000-talet finns i ”tillfälliga” baracker.
   – Vi har känt oss nödgade att faktiskt lösa problematiken med moduler. Det har väl blivit väldigt många nu när inflyttningen och födelsetalen har ökat så väldigt dramatiskt. Vi har ju bara fyra månader på oss att sätta upp en förskola, säger Cecilia Forss (M) kommunalråd i Uppsala och ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till SVT.

Enligt lagen måste kommunerna erbjuda förskoleplats inom fyra månader.
   SVT har frågat Sveriges 15 största kommuner.