Du hade så vilsamma ögon de voro så stora och blå
du var min glädje i livet och allt som jag önskat att få

Så gick några år utav lycka vår himmel var molnfri och klar
vi voro så unga och kära och du min ”gullunge” var

Men ändå så gick våra tankar och kosor åt olika håll
nu går jag här ensam och vankar och tankarna går mest i moll

Men genom fönstret i köket jag ser vår syrenberså
där leker ett barn i gräset -med ögon stora och blå..