Med denna lilla
dosa kan man styra
både telefonen
och tv-skärmen.

Shadi Hosseinzadeh sitter framför datorn med hörlurarna på, i hemtjänstkontoret i Bäckby, Västerås. På datorskärmen framför henne syns en dam som sitter hemma i sin vardagsrumssoffa och ser Shadi på sin egen tv.  
   – Är allt okej? Frågar Shadi samtidigt som hon tecknar tummen upp.  Har din dotter varit och hälsat på i dag?

Hon fortsätter några minuter till innan hon kopplar ner samtalet. För personer med afasi, det vill säga talsvårigheter, kan en bildtelefon som den här underlätta kommunikationen med hemtjänsten. Några av hennes dagliga tillsynsbesök har ersatts av att hemtjänstpersonalen pratar med henne via bildtelefonen.  
   – Vi förstår varandra så bra och är vana vid varandra, så det funkar bra att prata så här, säger Gelareh Salimi, som liksom Shadi jobbar i Bäckbys hemtjänst i Västerås.  
   Tanken är att tekniken ska vara lätt att använda. Hemma på Auricas vardagsrumsbord ligger en fyrkantig vit dosa med ett fåtal knappar som styr telefonen via teven.  Hit kan både anhöriga och hemtjänst ringa.  

Från och med i år ska alla som har beviljats hemtjänst i Västerås kunna få den via nätet. Tekniken ska underlätta både för de äldre och för personalen. Korta tillsynsbesök och nattliga hembesök kan ersättas av att personalen pratar med vårdtagaren via bildtelefon.  
   – När man väl börjar med det så gillar man det. Det ökar kontakten med anhöriga, säger Gelareh Salimi.
   De ser inte tekniken som hot mot deras arbete, snar­are som ett hjälpmedel som underlättar.
   – Det blir mindre stress, särskilt vid de korta tillsynsbesöken på fem minuter, säger Shadi.
   Gelareh och Shadi hör till dem som får hjälpa de övriga anställda på hemtjänstkontoret när det strular. Kanske är det lättare för dem än för de äldre som jobbar där och brukarna att ta till sig den nya tekniken.
– Vi har ju teknik runt omkring oss hela tiden, Iphones och datorer, för oss är det inte svårt, säger Shadi.

Sandra Kleveland jobbar på enheten för välfärdsteknologi i Västerås kommun. De beräknar att ungefär 300 personer, 10 procent av de som har hemtjänst i Västerås i dag, kommer att skaffa e-hemtjänst under det här året. Nyligen fick de Vitalisstipendiet för arbetet de lagt ned på att utveckla e-hemtjänst.
   Det är många äldre som varit väldigt nyfikna på projektet, berättar Sandra Kleveland.

Västerås kommun beviljades fem miljoner av regeringen för att utveckla välfärdsteknologi för äldre personer. Tanken med projektet är att med hjälp av teknik underlätta för dem som vill bo kvar hemma längre. En av lösningarna är en bildtelefon på hjul som styrs av den som ringer upp.  
   – Vi har en person kvar i pilotprojektet som använder den och för honom fungerar det jättebra. Det kan vara bra för personer som är sköra och vilar mycket. Då kan bildtelefonen köra in i det rummet personen befinner sig i och se så att allt är okej.
   E-hemtjänsten kommer att biståndsbedömas på samma sätt som vanlig hemtjänst. Utrustningen och internetuppkopplingen ingår i biståndet. Kommunen räknar med att de satsade pengarna kommer betala tillbaka sig i sparad restid när de korta tillsynsbesöken kan skötas via webben.

Av de olika elektroniska lösningarna som finns tror Sandra Kleveland att det är bildtelefonen via teven som kommer användas mest.
   – Det är väldigt praktiskt om man hör dåligt och måste kommunicera med teckenspråk, eller om man pratar ett annat språk än svenska. Då kan man samordna så att personalen som talar det språket har kontakt med den brukaren.
   Samtidigt betonar hon att e-hemtjänsten inte ska ersätta de riktiga besöken för dem som har behovet av det.
   – Det är viktigt att ingen känner sig tvingad. Den personliga, fysiska kontakten ska finnas kvar för dem som vill ha det. Vissa väljer att ersätta bara några av de vanliga besöken med tillsyn via e-hemtjänst.
   – Hemtjänstpersonalen har varit väldigt positiv vad jag har märkt, de tycker att det är bra att kunden får ett extra val, säger Sandra Kleveland. 

ID: Gelareh Salimi

Ålder: 21.
Yrke: Vårdbiträde inom Västerås hemtjänst i två och ett halvt år.
Bor: Västerås.

ID: Shadi Hosseinzadeh

Ålder: 28.
Yrke: Vårdbiträde inom hemtjänsten i Västerås i sju år.
Bor: Västerås.

E-hemtjänsten

Att införa e-hemtjänst under 2013 kommer kosta Västerås 5,3 miljoner men besparingarna under bara första året är beräknad till 5,7 till 20,6 miljoner kronor.

E-verktygen

Hemfrid nattkamera
Som en del i projektet har nattlig tillsyn via webbkamera testats. Kameran filmar bara vid överenskomna tider och ersätter korta tillsynsbesök. 

Joice
Bildtelefonen som kopplas till tv:n dit anhöriga och hemtjänstpersonal kan ringa. Bredband och webbkamera krävs.
 
Ippi
Ett verktyg som kopplas till tv:n för att ta emot bilder, textmeddelanden och videor från mobiltelefoner och datorer.

Giraff
En bildtelefon på hjul som kan styras av den som ringer upp. På skärmen finns en skärm som visar den som ringer och en kamera som film­ar den anhöriga.