Avtalet berör anställda inom vård och omsorg vars arbetsgivare tillhör arbetsgivarorganisationen KFS – Kommunala Företagens Samorganisation, och gäller från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.

Kommunal krävde också här krontalspåslag och fick det – 1 700 kronor under tre år. Dessutom höjs lägstalönerna. Månadslönen för den som fyllt 19 år, har gymnasial yrkesutbildning och har jobbat sammanlagt ett år i yrket blir minst 17 557 kronor första året, 18 107 kronor andra året och 18 707 kronor det tredje året. Ersättningarna höjs med totalt 6,8 procent på tre år.

Dessutom har Kommunal fått igenom att de anställda inte ska vara skyldiga att avbryta sin semester om arbetsgivaren ber om det. En annan förändring är att den som inte fått veckovila ska kompenseras med en dag ledigt utan avdrag på lönen.

Precis som i övriga avtal har föräldrapenningtillägget utökats till 180 dagar och kan delas lika mellan föräldrar på samma arbetsplats. Om delade turer förekommer ska en diskussion tas upp om hur de kan minska. Precis som i SKL-avtalet så ska en arbetsgrupp se över visstidsanställningarna.