Avtalet är ett så kallat hängavtal på ett avtal som Fastighetsanställdas förbund har förhandlat och tecknat, eftersom Kommunal inte är så stora på området. Det innebär att förhandlingarna har skötts av Fastighetsanställas förbund och att Kommunal därefter har tecknat ett likadant avtal. Ett 50-tal medlemmar berörs.

Avtalet gäller från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016 och innebär precis som i andra avtal löneökningar på 1 700 kronor under tre år. Lägstalönerna ökar också med samma belopp och blir första året 19 915 kronor, andra året 20 475 kronor och tredje året 21 085 kronor.

En ny nivå införs för beredskapsersättningen för storhelger – jul, nyår, påsk, pingst och midsommar. Dessutom har man lyckats få till förbättringar för andra tidsbegränsade anställningar än vikariat. Om den sammanlagda anställningstiden är längre än två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Med det nya avtalet införs också ett handledartillägg för anställda med handledaransvar. Det blir som lägst 50 kronor extra per arbetsdag.
Precis som i övriga avtal ökar föräldrapenningstillägget till 180 dagar.