Facken lyckade förhindra att Laval kom upp på dagordningen när ILO:s arbetskonferens samlas i Genève för att under tre veckor diskutera läget för arbetsrätten i världen.
Arbetsgivarna ville diskutera Laval. Detta sedan ILO:s oberoende expertkommitté kritiserat Sveriges lag Lex Laval som enligt kommittén inskränker fackens förhandlings– och konflikträtt i strid mot ILO:s kärnkonventioner.

Denna kritik önskade arbetsgivarna tona ned samtidigt som de ville ifrågasätta expertkommitténs roll och status.
Men i förhandlingarna om konferensens dagordning hamnade Laval utanför listan. Därmed står kritiken mot Sverige fast.

Trots att den svenska regeringen inte håller med om kritiken mot Lex Laval hade den ingen önskan att schavottera på nytt genom att hamna på dagordningen tillsammans med andra länder i världen som grovt kränker fackliga rättigheter och förföljer fackliga ledare. Så regeringen är nöjd med att facken förhindrade att det blev så.