– Det är jättespännande och det är kul att ha fått vara med, att det äntligen finns en vidareutbildning till barnspecialistundersköterska.

Vad är det för skillnad på undersköterskor och barnundersköterskor?
   – När man läser till undersköterska lär man sig grunderna, om kroppen och anatomin och så vidare. När du läser den här läser du mycket pediatrisk medicin, alltså barnmedicin. Det handlar exempelvis om barn som har fel med hjärtat när de föds, neonatalperioden och sådant. Tanken är att man ska jobba med svårt sjuka barn på sjukhus.

Varför behövs barnundersköterskor?
   – För att man förstår barnet och barnets reaktioner, barnets olika utvecklingsnivåer och varför det agerar som det gör i vissa situationer. Det handlar också om att barn behöver längre tid, man behöver förbereda dem innan och distrahera dem ibland.

Ni har fått negativa kommentarer från chefer och undersköterskor, kan du berätta mer om det?
   – En klasskompis till mig hade till exempel en chef när hon var på praktik som var jättenegativ. De flesta sjuksköterskor har varit jättepositiva, de har ju själva vidareutbildat sig till barnspecialister. Men just undersköterskorna har undrat vad det är vi ska göra som de inte får göra och om vi automatiskt kommer att få högre lön. De har liksom inte förstått syftet med utbildningen. Syftet är att man inte ska komma in som bara undersköterska i barnsjukvården, det står faktiskt att man ska ha barnkompetens.

Du har redan fått jobb på Astrid Lindgrens barnsjukhus, hur har det gått för dina klasskamrater?
   – En del hade redan jobbat inom barnsjukvården och vidareutbildat sig för att få specialistkompetensen. Andra hade kanske jobbat på gruppboenden och så tidigare, och det är flera andra som också har fått jobb inom barnsjukvården. 

Barnspecialistundersköterska

YH-utbildningen till barnspecialistundersköterska startade för två år sedan och är en vidareutbildning för undersköterskor. Nästa vecka tar den första klassen examen. Utbildningen är en distansutbildning och var från början tvåårig på halvfart, men har nu gjorts om till ettårig på heltid.