Sedan 2011 har andelen löntagare som omfattas av kollektivavtal minskat med 5 procentenheter, från 87 till 82 procent. Det innebär att fler saknar de försäkringsskydd som kollektivavtalen innebär. Folksam uppskattar att det rör sig om 420 000 till 750 000 personer.

Den som har en månadslön på 25 000 kronor och saknar kollektivavtal får i genomsnitt 2 400 kronor mindre i månaden vid sjukdom och 7 250 kronor mindre vid arbetsskada, enligt rapporten. Pensionen blir drygt 4 700 kronor mindre om man inte har haft tjänstepension.

Fyra av tio löntagare är också oroliga för att pensionen inte ska räcka och lika många tror att sjuk- och arbetsskadeförsäkringen blir sämre. Nästan sex av tio tror att den sociala tryggheten och välfärden kommer vara sämre om tio år.

Samtidigt är missnöjet med de försämrade ersättningarna vid sjukdom och arbetslöshet mindre i dag än 2010 – trots att de inte har förbättrats. Enligt Folksams rapport kan det bero på att fler har tecknat privata försäkringar. Andelen löntagare som omfattas av en privat inkomstförsäkring vid arbetslöshet har exempelvis ökat från 18 till 34 procent sedan 2008.

Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland 1 500 förvärvsarbetande i åldrarna 18-65 år som gjorts av Ipsos på uppdrag av Folksam.