KA har tidigare skrivit om den pressade situationen för personalen på akutmottagningen i Lund. Efter en inspektion i slutet av förra året utdömde Arbetsmiljöverket i februari ett föreläggande om vite på 4,3 miljoner om inte bristerna rättats till senast den 15 mars.

Men Region Skåne överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten. De menade att Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder var för luddiga. Nu har förvaltningsrätten gett Region Skåne rätt, skriver tidningen City Lund. Region Skåne slipper därmed betala vitet. Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör Mats Ryderheim säger till tidningen att verket inte har tillräckligt tydliga föreskrifter om stress och orimlig arbetsbelastning, men att de håller på att ta fram det. I höst kommer en ny inspektion göras på akuten i Lund.
   – Förhållandena på arbetsplatsen är helt oacceptabla, säger Mats Ryderheim till City Lund.