Bland de kvinnor som uppgav att de var stressade hade 40 procent värk i muskler och leder, 28 procent hade huvudvärk och lika många hade magbesvär.
  Sambandet var tydligt även när forskarna vägde in andra faktorer, som rökning, övervikt och motion.

Studien visar också att problemen är större i vissa grupper:
  – Den viktigaste slutsatsen är att ensamstående kvinnor, kvinnor som inte arbetar utanför hemmet och rökande kvinnor är särskilt utsatta för stress. Här ser vi ett ökat behov av förebyggande åtgärder från samhällets sida, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
  Däremot gav inte studien några bevis för att stress skulle leda till högt blodtryck, och inte heller till ökad dödlighet.

Det speciella med just den här studien är att den har följt samma kvinnor ända sedan 1968. Den kan därför ge svar på hur stress påverkar på lång sikt.
  Samma studie har tidigare visat att kvinnors stress har mer än fördubblats mellan 1968 och 2004.