Sen förra undersökningen i november har Miljöpartiet tappat 3,2 procentenheter bland kommunalarna. Det är den enda statistiskt säkerställda förändringen i den här undersökningen. Mätningen avslutades någon dag efter Miljöpartiets kongress i slutet av maj då partiet bland annat tog beslut kring vinster i välfärden och arbetstidsförkortning.
  Urvalet i undersökningen är LO-medlemmar som jobbar i kommuner och landsting. Den gruppen har blivit allt mindre i SCB:s undersökning och har minskat ytterligare den här gången. Man ska därför vara försiktig med allt för långtgående slutsatser. Felmarginalen är betydligt större i den här gruppen än i totalundersökningen.
  Men över tid ger mätningen en bild av tendenserna.

Socialdemokraterna, och inte minst Vänsterpartiet, går framåt. Med 12,4 procent kan V-ledaren Jonas Sjöstedt glädja sig åt den högsta siffran för Vänsterpartiet bland kommunalare sedan maj 2005, då partiet var uppe på över 14 procent.
  Stefan Löfven har en bit kvar till den popularitet partiet hade hos kommunalarna under Mona Sahlins dagar. De 58,1 procent S har nu i maj 2013 kan jämföras med de över 60 procent S noterade i maj 2009, ett och ett halvt år före förra valet.
  Alliansen backar totalt sett och Moderaterna med 12,9 procent får sin lägsta siffra på över tre år.
  Stödet för Sverigedemokraterna är fortsatt lågt bland Kommunals medlemmar, 2,3 procent uppger i maj 2013 att de skulle välja SD, om det vore val i dag.

Om man tittar på samtliga väljare är tendenserna ungefär de samma, fast med helt andra siffror. Allianspartierna går bakåt, utom Folkpartiet. MP och SD backar något medan S och V ökar.
  Bland LO-medlemmar generellt är bilden något annorlunda. Alliansen och Miljöpartiet backar här med och S och V går framåt men Sverigedemokraterna fortsätter att öka.
  8,5 procent av LO-medlemmarna skulle rösta på SD om det vore val i dag.