Palle Storm, som själv har jobbat inom äldreomsorgen, gjorde intervjuer och observationer vid ett äldreboende för att ta reda på hur kön, sexualitet och etnicitet samspelade i synen på omsorgspersonalen. Han kom fram till att det fanns en dubbelhet i synen på männen som jobbade där.
  – Å ena sidan hade männen en ganska bra position. De var omtyckta av brukarna och kollegerna. Å andra sidan kunde de bli ifrågasatta av kolleger, att de inte klarade vissa grejer, och de kunde bli bortvalda av brukare. Det var svårare för dem att bli erkända som kompetenta, säger Palle Storm.

 Palle Storm.Palle Storm.

Han säger att det fanns förväntningar på att männen skulle bidra med något annorlunda just för att de var män, framför allt med muskelstyrka.
  De flesta av männen opponerade sig inte – eftersom det maskulina värderas högre fick de många fördelar. Den enda som sa ifrån var chefen.
  – Han tyckte att det var befängt att kvinnorna hade en idé om att männen skulle ta det tunga, när de hade samma muskelmassa och lön som kvinnorna. Men det var ingen av männen som ifrågasatte. Det kan ju också bero på normer kring manlighet, att man erkänner sig som svag då, säger han.

Däremot har han tidigare intervjuat män i omsorgen som har haft svårt för förväntningarna och inte alls har känt sig bekväma i den roll som förväntades av dem.  
  – Det är ju inte alltid så att män söker sig till äldreomsorgen för att utöva maskulinitet, utan just för att de vill ägna sig åt det mjuka. Man kunde också känna sig lite utanför i arbetsgruppen. Kvinnorna kunde ha en hård jargong och prata sexuellt om andra män så att det blev obekvämt, säger Palle Storm.