Det är personer, som Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper, som ökat från cirka 125 000 i januari 2008 till nära 250 000 förra året.  Det rör sig om människor med låg utbildning, långa sjukskrivningsperioder, äldre eller utlandsfödda.
  Det här är en orsak till att statistiken över hur många som går vidare till arbeten, visar på så små tal, enligt Arbetsförmedlingens analys.

Arbetsförmedlingen har, i sin årliga arbetsmarknadsrapport, specialstuderat tre olika programinsatser: arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning och stöd till start av näringsverksamhet.
  Analysen visar att de båda förstnämnda programmen leder till ”riktiga” jobb i liten utsträckning, medan stödet till näringsverksamhet har mer positiva effekter. Däremot får personer som haft arbetspraktik oftare sedan ett nystartsjobb än dem som inte deltagit i arbetspraktik.
  Effekterna av arbetsmarknadsutbildning är mycket små, vilket enligt myndigheten kan ha sin grund i att regeringen 2007 tog bort målet att de som deltog i arbetsmarknadsutbildning skulle få jobb inom 90 dagar.
  – När man tog bort målet förändrades också målgruppen, säger Ann-Christin Jans.
  – Det kan vara så att individerna som deltar i arbetsmarknadsutbildning står så långt ifrån arbetsmarknaden att det inte hjälper dem att få ett jobb.

I rapporten framgår det också att trenden med att arbetslösa inte har rätt till arbetslöshetsersättning, har stannat av. 2012 hade 35 procent av de öppet arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, samma siffra som året innan. Sedan 2006 har andelen som får ut arbetslöshetsersättning halverats.