Idag pratas det mycket om att vi ska satsa på ungdomar, vi ska släppa in ungdomar i organisationen. Men när det kommer till kritan så är man väldigt rädd om sin egen post, och tycker att det är ”någon annan” som ska kliva åt sidan.
  Många gånger när det sker en föryngring på poster så är det för att någon går i pension eller på annat sätt själv väljer att avgå, och då inte med motivering att släppa in ungdomar, utan mer att man har hittat något annat, eller fått en annan position.

Ganska uppenbart så åldras vi alla, så om vi ska ha ett förbund som är öppet, tillåtande och modernt kan vi inte bara ha folk som är 50+ som bestämmer.
  Med ett ungdomsforum kan vi få verktyg för att på ett demokratiskt sätt kunna få in ungdomar i styrelser och på andra poster. Med en konstant ökande ålder i styrelser så riskerar vi att hamna efter utvecklingen, att inte hänga med i samhället och dess nymodigheter.

Då det, i mitt tycke, överlag är ett dåligt samarbete avdelningarna emellan så tror jag att ett ungdomsforum för Kommunal, gärna i anslutning till LO:s ungdomsforum, kan vara början till ett större riksomfattande samarbete.
  Om ungdomarna kan börja samarbeta kommer det att sprida sig, och kvarstå. De kommer att ta med sig detta samarbete, man kommer att knyta, och behålla kontakter och nätverk över hela Sverige. Vi ”före detta” ungdomar tar med oss samarbetet och inviger våra kommande generationer i ett tidigt stadium för ett riksomfattande samarbete.

I samband med införandet av det nya avgiftssystemet valde kongressen att plocka bort de tre avgiftsfria månader som ungdomar haft i sitt medlemskap. Dels för att det ska vara lika för alla, och dels för att kunna finansiera en sänkning av första steget i avgiftstrappan.
I stället för att låta en av de få satsningar som vi har på ungdomar gå till spillo så kunde man ha finansierat det med små höjningar av övriga steg. Lika för alla är det ju också då alla som är under 26 skulle erbjudas det. Annars kan vi inte ha olika avgiftsklasser heller, då det inte är lika för alla.

Men med tanke på att kongressen beslutade att ta bort en av få satsningar på ungdomar var det ännu viktigare att min motion om ungdomsforum fick gehör hos ombuden!

Patrik Enkvist,
boendehandledare i Skellefteå,
kongressombud för Kommunal Västerbotten