– Att prioritera handlar alltid om att välja bort. Och vi bedömer att en höjning av taken i sjukförsäkringen skulle ge betydligt mer resultat för våra medlemmar, sade ordförande Annelie Nordström och vädjade till ombuden att gå på förbundsledningens linje.
  Redan vid förra kongressen 2010 beslutade Kommunal att man ska verka för att ta bort karensdagen. Men förra året presenterade Kommunal en rapport där man föreslår att införa ett karensavdrag i stället, som ska motsvara en femtedel av en veckoinkomst, som ett sätt att göra avdraget för karensen mer rättvist än det är i dag. Men ett slopande av karensdagen fanns inte med som förslag. 

Nu gick ledningen till slut med på att skriva in i förbundets välfärdspolitiska prioriteringar för de närmaste åren, att kraven om att slopa karensdagen finns kvar på lång sikt.
  – Vi måste tydligt visa för våra medlemmar att vi tar fajten, och att vi vill ta bort karensdagen, sade Malin Ragnegård, från Bergslagen, ett av de ombud som pratade mest för ett avskaffande.
  Det föreslagna karensavdraget ska ses som ett steg på vägen mot ett avskaffande av karensdagen, enligt beslutet.

Efter gårdagens debatt om vinstuttag ur välfärden svängde förbundsstyrelsen även i frågan om vinster i välfärden. Johanna Svensson, Vänerväst, fick gehör för sitt krav. I de prioriteringar som kongressen beslutade om står nu alltså att Kommunal ska verka för att non profit-principen ska vara rådande.
  I övrigt gick de föreslagna prioriteringarna igenom. Det innebär att Kommunal vill ha:
  • Förstärkning av resurserna till välfärdstjänsterna.
  • Ett höjt statsbidrag med syfte att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.
  • Höjda tak i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.