Tanken från regeringens sida med den nya myndigheten är att vässa tillsynen av vård och omsorg och att skilja tillsynsansvaret från det kunskapsstyrande och normerande uppdraget. Gunilla Hult Backlund har varit regeringens särskilda utredare för myndigheten och blir IVO:s första generaldirektör när myndigheten officiellt bildas i morgon, den 1 juni.
  – De förväntningar som ställs på den nya myndigheten är att man vill se en starkare, tydligare och effektivare tillsyn. Med starkare tänker jag mig mer inspektioner. Under våren har vi rekryterat ett 60-tal inspektörer och förmodligen blir det fler, säger Gunilla Hult Backlund.

 Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.Gunilla Hult Backlund.

Dessutom följer en stor del av personalen från Socialstyrelsens tillsynsavdelning med till den nya myndigheten. I början blir det troligen inga större förändringar – hösten är planerad av Socialstyrelsen och man övertar en befintlig verksamhet, med samma lagstiftning att förhålla sig till. IVO kommer inte ha större sanktionsmöjligheter än Socialstyrelsen.
  Men enligt Gunilla Hult Backlund får Inspektionen för vård och omsorg mer resurser än Socialstyrelsens tillsynsavdelning hade.
  – Vad som också blir en skillnad är att vi kommer jobba mycket mer med tillsynsåterföring – det vill säga att vi blir bättre på att återföra, göra analyser och sprida till andra verksamheter det som vi ser när vi tillsynar, säger Gunilla Hult Backlund.
  Hon säger också att de behöver spara resurser genom att hitta effektivare metoder för tillsynen.

I början av året avslöjade KA att över hälften av de demensboenden som Socialstyrelsen kritiserat för låg bemanning men sedan godkänt, inte alls hade ökat sin bemanning. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har sagt till KA att han rekommenderar den nya myndigheten att göra en ny tillsyn av boendena. Gunilla Hult Backlund kan i nuläget inte svara på om de kommer inspektera boendena igen.
  – Sådan insyn har jag inte i befintlig verksamhet, jag har ägnat mig åt att bygga upp den nya myndigheten. Men rent generellt så är det så att om man ger kritik och uppmärksammar brister så ska man följa upp att det har åtgärdats, säger hon.