Kent Budd, ordförande för en trafiksektion i avdelning Väst, gick upp i talarstolen på kongressen och ville ha ett uttalande från förbundet om den pågående konflikten, med Bussarbetsgivarna.

Men avtalssekreterare Lenita Granlund sade nej, med hänvisning till det känsliga läget när medling ska inledas på måndag (3 juni).
  Kent Budd drog då tillbaka sitt yrkande.