Malin Ranegård, från Bergslagen, varnade för att medlemmar kan hamna i skuldfällor, likt det som skett för LO-medlemmar i Danmark och Norge.
  – Jag tycker det är en ideologisk fråga om vi ska uppmana medlemmarna att ta krediter, sade Malin Ragnegård.
  Motionären påpekar att kortföretaget Entercard tar ut en högre räntesats för det här kreditkortet, jämfört med många andra bankers kreditkort.

Jenny Hammenstig Lundgren, förbundsstyrelsens föredragande, försvarade samarbetet med Entercard, bland annat med att kortet är avgiftsfritt. Och att företaget följer Riksbankens räntesänkningar till skillnad från många andra.
  – Vi har också kvartalsuppföljningar med Entercard, och vi kan se att våra medlemmar har större betalningsvilja än vad de kan se på andra typer av kort, sade Jenny Hammenstig Lundgren.
  Kongressen valde att gå på förbundsstyrelsens linje och motionen avslogs utan votering.