Här är alla namnen på de som valdes till suppleanter för de 17 i nya förbundsstyrelsen: 

Christina (Tina) Dahlström:
1:e suppleant Paula Holmqvist, Vänerväst
2:e suppleant Jenni Moverare, Vänerväst
3:e suppleant Malin Svensson, Vänerväst

Sofia Eriksson:
1:e suppleant Marianne Engberg, Norrbotten
2:e suppleant Örjan Pantzare, Norrbotten
3:e suppleant Siv-Britt Karlsson, Norrbotten

Ewa Glimhed:
1:e suppleant Rose-Marie Andersson, Skåne
2:e suppleant Mikael Thuresson, Skåne
3:e suppleant Marianne Pettersson, Skåne

Per-Albin Halldin:
1:e suppleant Eva Kärrman, Väst
2:e suppleant Malin Servin, Väst
3:e suppleant Kent Budd, Väst

Maj Karlsson:
1:e suppleant Linnea Granath, Öst
2:e suppleant Lena Andersson, Öst
3:e suppleant Satu Holmqvist, Öst

Susanne Karlsson:
1:e suppleant Mahlin Bergman, Sydost
2:e suppleant Mikael Erdtman, Sydost
3:e suppleant Inger Kornelius, Sydost

Rolf Larsson:
1:e suppleant Kerstin Johnson, Västra Svealand
2:e suppleant Rikard Persson, Västra Svealand
3:e suppleant Andreé Schwenk, Västra Svealand

Cecilia (Cilla) Ljungkvist:
1:e suppleant Fredrik Bolmelid, Sydväst
2:e suppleant Mohammed Aslani, Väst
3:e suppleant Peter Bruno, Sydväst

Esef Mehanovic:
1:e suppleant Jonas Nilsson, Skåne
2:e suppleant Sara Ramsauer-Pettersson, Skåne
3:e suppleant Anders Nilsson, Skåne

Håkan Nilsson:
1:e suppleant Anette Abrahamsson, Västerbotten
2:e suppleant Per Brännström, Västerbotten
3:e suppleant Maria Burlin, Västerbotten

Lotta Olesen-Rosén:
1:e suppleant Carina Sjögren, Sydväst
2:e suppleant Ronny Bryngelsson, Väst
3:e suppleant Lena Johansson ,Sydväst

Mona Persson:
1:e suppleant Majlene Ahlgren, Mitt
2:e suppleant Leif Johansson , Mitt
3:e suppleant Jonathan Söderberg, Bergslagen

Cecilia (Cilla) Rohdin:
1:e suppleant Nicklas Gustavsson, Bergslagen
2:e suppleant Malin Ragnegård, Bergslagen
3:e suppleant Erja Eloranta, Bergslagen

Marcelo Rojas:
1:e suppleant Margareta Bohman, Stockholm
2:e suppleant Lelle Eriksson, Stockholm
3:e suppleant Mirja Räihä, Stockholm

Anne-Li Rosengren:
1:e suppleant Onur Esinsel, Stockholm
2:e suppleant Marie Jokio, Stockholm
3:e suppleant Lilian Karlsson

Sara Sjödin:
1:e suppleant Erik Sjödin, Mellersta Norrland
2:e suppleant Cathrine Edström, Mellersta Norrland
3:e suppleant Maritha Mähler, Mellersta Norrland