Förbundet beslutade på kongressens sista dag att Kommunal ska arbeta för att:
  • Få igenom lagstiftning om barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Få mindre barngrupper på fritids och ökad personaltäthet genom öronmärkta statsbidrag.
  • Ge alla barn rätt till fritidshemsplats.
  • Införa mer planeringstid för personalen.