Avtalet med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, gäller anställda inom läns- och regionmuseer och löper från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016.
  Också här blev löneökningarna på 1 700 kronor under tre år, med krontalspåslag. Även lägstalönerna höjs. Lägstalönen för den som fyllt 19 år, har gymnasial yrkesutbildning och har jobbat i yrket minst ett år blir 17 602 kronor första avtalsåret, 18 152 kronor andra året och 18 752 kronor tredje året.

Ob-ersättningen och de särskilda ersättningarna höjs med 6,8 procent under avtalsperioden och föräldrapenningtillägget utökas till 180 dagar, precis som i andra avtal.
En annan nyhet är att anställningsvillkoren om man jobbar utomlands på arbetsgivarens uppdrag ska regleras med ett avtal eller liknande överenskommelse.
  Liksom i avtalet med SKL kommer man tillsätta en arbetsgrupp som ska se över visstidsanställningarna.