Den fyra långa dagar kongressen avslutades under fredagen. När Annelie Nordström summerade besluten höll hon fram nya inriktningar för näringspolitik, lönepolitik och det nya systemet för medlemsavgifter.
  – Och vi har beslutat att kritiskt utvärdera det marknadstänkande som blivit rådande i välfärden. Vi ska analysera alla konsekvenser det medfört för medborgare och medlemmar och vi ska verka för en non-profit princip. Allt för många av de företag som med inte varit tillräckligt fokuserade på kvalitet och bra arbetsvillkor för våra medlemmar, sa Annelie Nordström.