När alliansregeringen vann valet 2006 infördes en arbetslöshetsavgift i a–kassorna. Denna avgift varierar beroende på hur hög arbetslösheten är inom den bransch a–kassan är verksam. Resultatet blev att avgiften för en medlem i en a–kassa varierar från 90 kronor i månaden (Akademikerna) till 444 kronor i månaden (Musikerna). Kommunalarna betalar 160 kronor i månaden.
  De pengar som staten har tjänat på att försämra villkoren för a–kassan har använts till att finansiera jobbskatteavdragen.

Fackförbunden har länge krävt att arbetslöshetsavgiften avskaffas och att det åter blir samma medlemsavgift inom alla a–kassor.
  Moderaterna har ändå stått fast vid sin a–kassemodell trots att även andra partier i regeringen har tyckt att arbetslöshetsavgiften är ett misslyckande eftersom den inte har hållit tillbaka lönekraven eller minskat arbetslösheten.
  Den enda effekten är att nära en halv miljon löntagare har lämnat a–kassan sedan 2006 och står utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.
Tidigare i år svängde finansminister Anders Borg och utlovade att arbetslöshetsavgiften i a–kassan skulle avskaffas.
  Men bara om fack och arbetsgivare kom överens om avtal som gör det lättare för ungdomar att få jobb genom kombinerad yrkesträning och arbete. Under yrkesintroduktionen betalas lägre lön än för ordinarie anställning.

Kommunal har träffat sådana avtal med sina arbetsgivare inom kommuner, landsting och privata vårdföretag. Liknande avtal finns också inom industrin och andra branscher. Men det finns ännu inte i så stor omfattning som regeringen önskar.
  Regeringen garderar sig också med att arbetslöshetsavgiften bara kan avskaffas om detta är möjligt med hänsyn till det ekonomiska läget, budgetutrymmet och de prioriteringar regeringen vill göra i budgeten inför 2014.
  När beslutet om en lagrådsremiss blev känt skrev LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson på Facebook: ”Sju års kamp verkar vara över – regeringen har idag skickat en lagrådsremiss om att avskaffa arbetslöshetsavgiften från 1 januari. Härligt att den orättvisa och fackföreningsfientliga avgiften avskaffas. 3 miljarder till Sveriges löntagare. Känns, på ren svenska, jäv….. bra!”

Lagrådsremiss

Lagrådsremiss är ett förslag till lagförslag som regeringen skickar till Lagrådet, en myndighet med domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Lagrådets uppgift är att granska om det föreslagna lagförslaget är rättsäkert och inte strider mot grundlagar eller andra lagar.
När lagrådet sagt sitt överlämnar regeringen sitt lagförslag som en proposition till riksdagen för vidare behandling.