Vi bygger landet är en av arbetarrörelsens klassiska kampsånger. Förra året ville Kommunal ha en uppdaterad version och vände sig till skribenten och dramatikern Tove Alsterdal, som skrev en ny text. Vi bygger landet 2.0 sjöngs första gången vid Annelie Nordströms första maj-tal förra året. Vid den pågående kongressen var det de 188 ombudens tur att klämma i:

Vi bygger landet, i gärning och ord
där andra gick före, och plöjde vår jord
skapade livet, och arbetet de gav
i stad och på landet, från skogar till hav

Vi är de människor
som utgör landet
Det är du, och jag, och vi
som skapar framtid
som föder glädje

Ja, det är vi som ger det liv

Malmen ur berget som smiddes till stål
Timret ur skogen och skolornas mål
omsorg om gamla, om städning och mat
byggde tillsammans en välfärdens stat

Vi är de människor …

Frisk eller sjuklig, en fattig eller rik
En mänska är alltid en människa lik
En främling en släkting, en hungrande i nöd
Alla har del i vårt dagliga bröd

Vi är de människor …

Hör hur det sjunger bland stugor och betong
hör hur det växer till framtidens sång
Drömmen om rättvisa, frihet och fred
Kan blott besannas när många går med

Vi är de människor
som utgör landet
Det är du, och jag, och vi
Som skapar framtid
som föder glädje

Ja det är vi som ger det liv

Text: Tove Alsterdal utifrån Karl Fredriksson