Ett nytt avgiftsystem har röstats igenom, ett nytt lönesystem likaså. Och med knapp majoritet har förbundsstyrelsen också ökats med 4 ledamöter, från 13 till 17 för att få större bredd och mångfald.

Diskussioner javisst, men det var först när de tre K-motionerna  under rubriken Samhällsekonomiska och allmänpolitiska frågor dök upp på torsdag eftermiddag som det hettade till på allvar.  Det började med att Johanna Svensson, avdelning Vänerväst, ville få kongressen med sig på att förbundet i  sin välfärdsrapport  ska lägga till en mening om att verka för non-profit som rådande inom välfärden. Beslut om detta tas i morgon.

Kända vinstmotståndare i avdelningar som Stockholms län och Skåne talade sedan för K-motionerna 1 och 3 på temat nej till vinstintressen i skola, vård och omsorg, och fick stöd av ombud från bland andra  Bergslagen, Västra Svealand och Väst.  Flertalet förklarade sig nöjda med Kommunals egen vinstrapport Vägval Välfärd, med skarpa krav på resursförstärkning, utbildning och bemanningsregler.  Men de hänvisade samtidigt till LO-beslutet om non-profit, som alla medlemsförbund står bakom och tyckte att det behövde markeras ytterligare att Kommunal är med ombord.

I motion K1 från Sektion 26 i Stockholm yrkades att förbundet  ”aktivt” ska delta i att utvärdera och hitta alternativ till marknadsmodellerna i välfärden och att Kommunal ska verka för en non-profitprincip i skola vård och omsorg. Och efter de engagerade inläggen under debatten fick de även förbundsstyrelsen med sig på detta, vilket möttes med jubel och applåder.  Efter omröstningar införlivades dessutom ett tilläggsyrkande samt  K3-kraven från avdelning Skåne om en kampanj tillsammans med LO mot vinster i välfärden till kongressens beslutslista.

Men motionen K2 som krävde att Kommunal ska säga nej till vinstintressen inom skola vård och omsorg fick däremot inte gehör.  När det gäller resurser till välfärden, yrkesutveckling och lön är Kommunal på samma linje som tidigare. Samtidigt är det nu ett mer uttalat vinstkritiskt förbund.

Genom att Kommunals förbundsstyrelse tillstyrkte motion K1 har förbundet enats om att ta tydligare ställning i vinstdebatten.  Medlemmarna har i förbundets stora undersökning inte sagt sig uppleva några större skillnader på privat och offentligt drivna företag. Men för dem som röstar fram besluten om nej till vinster i skola-vård och omsorg i Kommunal är det ingen tvekan om att välfärden förlorat på privatiseringar och utförsäljningar.

Skandalrapporterna om avknoppningar med jättevinster, borttagna heltider och konkursade friskolor fick ombuden att protestera. Och de privata arbetsgivare som nu eventuellt beklagar Kommunals beslut skulle kanske ta sig en funderare på hur de själva varit med och bidragit till det.

PS: Läs fler detaljer på @livbeckstrom på twitter. DS