Susanne Lazar från Dalarna är känd bland många kommunalare för sitt kulturengagemang. Hon har tilldelats kulturpris från Kommunal tidigare – i år var det dags igen.
  Susanne Lazar får Kämpepriset, ett pris som går till någon som bidragit till att vidmakthålla eller utveckla ett kulturellt arv. Hon får priset för sitt grävprojekt kring hemtjänstens historia.
  – Genom vårt arbete har vi förstått att våra egna berättelser från arbetet är jättevärdefulla. De unika personliga berättelserna kan inte komma från något annat håll än från oss, säger Susanne Lazar.

Susanne har ordnat studiecirklar och samlat berättelser och minnen, letat i böcker och i den fackliga historien. De har skickat in material till ”Liv i Sverige” som ska utmynna i en dokumentation av Nordiska Museet, och ska till hösten eller vintern sammanställa en egenutställning av materialet.
  – Reaktionerna har varit väldigt positiva. Man märker att deltagarna får en annan självkänsla när de själva får se vilket otroligt jobb de utför. Att man syns, och blir synliggjord i sitt eget arbete stärker människan.